ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW IMIELENKA NA SPOTKANIE Z PANIĄ KINGĄ PRZYBYŁA, NOWĄ RADNĄ GMINY ŁUBOWO Z NASZEGO OKRĘGU WYBORCZEGO.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA 2024r. O GODZ. 18.00 W NASZEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

NA SPOTKANI BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ DYSKUSJI, ZADAWANIA PYTAŃ I ZGŁASZANIA DO PANI RADNEJ POSTULATÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA NASZEJ WSI ORAZ CAŁEJ GMINY.

PODCZAS SPOTKANIA ZOSTANĄ RÓWNIEŻ OMÓWIONE BIEŻĄCE SPRAWY NASZEGO SOŁECTWA.

RADA SOŁECKA I SOŁTYS WSI IMIELENKO

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj