SOŁTYS WSI IMIELENKO WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ I KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH W IMIELENKU OGŁASZAJĄ KONKURS, DLA MIESZKAŃCÓW IMIELENKA, NA „NAJŁADNIEJSZEGO STRACHA NA WRÓBLE”.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ.

SERDECZNIE ZACHECAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

SOŁTYS WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ I KGW W IMIELENKU

 

REGULAMIN KONKURSU SOŁECKIEGO

„NAJPIĘKNIEJSZY STRACH NA WRÓBLE 2023”

ORGANIZATORZY:

SOŁTYS WSI IMIELENKO

RADA SOŁECKA WSI IMIELENKO

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W IMIELENKU

 

CELE:

 1. WYŁONIENIE NAJPIĘKNIEJSZEGO STRACHA NA WRÓBLE
 2. ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY WSI
 3. INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA
 4. POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI

 

TERMINY I MIEJSCA:

 1. TERMIN ZGŁASZANIA PRAC NA KONKURS do 21 sierpnia 2023r.
 2. OCENA PRAC, WYSTAWIONYCH PRZY WEJŚCIACH NA POSESJĘ, PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ od 22 sierpnia do 24 sierpnia 2023r.
 3. 27 sierpnia 2023r, do godz. 12.00 – DOSTARCZENIE PRAC NA PLAC DOŻYNKOWY W IMIELENKU
 4. 27 sierpnia 2023r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PODCZAS UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH W IMIELENKU.
 5. DECYZJE JURY SĄ OSTATECZNE I NIEZASKARŻALNE

ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ NAGRODY RZECZOWE LUB FINANSOWE, WG POSIADANEGO STANU

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. UCZESTNIKAMI KONKURSU MOGĄ BYĆ MIESZKAŃCY/ RODZINY SOŁECTWA IMIELENKO
 2. STRACH NA WRÓBLE POWINIEN BYĆ WYKONANY Z MATERIAŁÓW EKOLOGICZNYCH,
 3. STRACH MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W STOJAK, UMOŻLIWIAJĄCY PRZENOSZENIE I SAMODZIELNE, BEZ DODATKOWYCH PODPÓR USTAWIENIE KONSTRUKCJI NA PLACU DOŻYNKOWYM.
 4. STRACH POWINIEN MIEĆ ROZMIARY OD 1,5 M DO 2,20 M WYSOKOŚCI ŁĄCZNIE ZE STOJAKIEM

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1.ZGŁOSZENIE PRAC WINNO NASTĄPIĆ NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM, DOSTĘPNYM NA STRONIE www.imielenko.pl , DO DNIA 21 SIERPNIA 2023,

2.FORMULARZE WYDRUKOWANE, WYPEŁNIONE I PODPISANE, NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PANI SOŁTYS WSI IMIELENKO,

3. STRACHY NA WRÓBLE, PRZEZNACONE DO OCENY, POWINNY BYĆ UMIESZCZONE W WIDOCZNYM MIEJSCU, PRZY WEJŚCIACH NA POSESJĘ W DNIACH 22-24 SIERPNIA 2023. W TYCH DNIACH KOMISJA DOKONA OCENY ZGŁOSZONYCH PRAC.

3. UCZESTNICY MAJĄ OBOWIĄZEK DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH NA PLAC DOŻYNKOWY DNIA 27 SIERPNIA DO GODZ.12.00 ORAZ ZABRANIA PRAC PO ZAKOŃCZENIU DOŻYNEK OK GODZ. 21.00, TEGO SAMEGO DNIA,

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NASTĄPI 27 SIERPNIA 2023R., PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W IMIELENKU,

5. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU, JEŻELI NASTĄPI TAKA KONIECZNOŚĆ.

DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW IMIELENKA.

 

Plik do pobrania:

W celu wyświetlenia KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, należy kliknąć w poniższy link

Karta zgłoszenia -Najpiękniejszy Strach na wróble 2023

 

 

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj