Szanowni Mieszkańcy Imielenka

W trybie pilnym zwołuję Zebranie Mieszkańców Wsi Imielenko, które odbędzie się

dnia 6 marca 2023 roku, o godz. 18.00, w Świetlicy Wiejskiej w Imielnie.

Nasz Świetlica w Imielenku jest aktualnie w remoncie.

Zebranie dotyczy projektu przekształcenia gruntów rolnych w Imielenku i utworzenia nowych 45 działek budowlanych.

Realizacja tego projektu, będzie skutkowała stałymi problemami z niedoborem wody dla mieszkańców, przeciążeniem sieci energetycznej oraz nasilonym ruchem samochodowym, po niedostosowanych do tego drogach lokalnych.

Zamierzamy wnioskować, w  imieniu mieszkańców Imielenka o rozbudowę sieci wodociągowej , modernizację sieci energetycznej oraz poszerzenie dróg lokalnych przed wydaniem decyzji o utworzeniu w naszej miejscowości kolejnych działek budowlanych.

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Imielenko

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj