W środę 10 listopada w Kiszkowie odbyła się uroczysta GALA „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Aktywna Wieś Wielkopolska” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz goszczącą Galę Gminę Kiszkowo. W czasie uroczystości podsumowano działania programu oraz wręczono nagrody Gminom i Sołectwom z Wielkopolski, które w ostatnich latach wykazały się szczególną aktywnością.
Wśród wyróżnionych na Gali Sołectw, znalazło się Sołectwo Imielenko z Gminy Łubowo. Sołectwo jest Uczestnikiem Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” od 2011 roku i posiada Sołecką Strategię Rozwoju opracowaną przez Liderów Odnowy Wsi, przy współudziale moderatorów odnowy wsi, delegowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W Sołectwie prężnie działają Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka z Panią Sołtys Hanną Pieśniewską-Kazimierczyk, będącą jednocześnie Liderką Grupy Odnowy Wsi oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

W ocenianym okresie tj. od stycznia 2018 roku do grudnia 2020 roku dzięki mobilizacji mieszkańców poprzez Grupę Odnowy Wsi, w Sołectwie zorganizowano łącznie ponad 30 rozmaitych wydarzeń kulturalnych i oświatowych. Do najważniejszych zaliczyć należy cykliczne imprezy integracyjne, rajdy rowerowe, warsztaty i przedstawienia teatralne, wieczernice historyczne, półkolonie i koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności koło szachowe, akcje sprzątania Świata a także warsztaty rękodzieła, dzięki którym kultywowane są lokalne tradycje.

Dla liczącej zaledwie 193 mieszkańców wioski, położonej na skraju Gminy, działalność Grupy Odnowy Wsi daje szansę na rozwój. Wraz z Panią Sołtys i Rada Sołecką Grupa z powodzeniem pozyskuje środki na  finansowanie projektów dla mieszkańców zarówno w Programach Samorządu Wielkopolskiego, jak również w konkursach dla Aktywnych Sołectw, ogłaszanych przez Lokalna Grupę Działania „Trakt Piastów”. Liderzy Odnowy Wsi regularnie biorą również udział w szkoleniach i warsztatach, podnosząc swoje kompetencje, aby móc lepiej służyć społeczności lokalnej.

W Imieniu Sołectwa Imielenko Wyróżnienie  z rąk Marszałka odebrały Pani Sołtys Hanna Pieśniewska – Kazimierczyk oraz Liderka Grupy Odnowy Wsi Pani Małgorzata Smułczyńska.

W czasie GALI można było wysłuchać indywidualnych występów młodych artystów oraz polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu Scholi Liturgicznej Millenium ze Sławna, Towarzystwa Śpiewaczego Millenium ze Sławna pod dyrekcją Patryka Gadzińskiego.

Galę uświetnił wspaniały występ Estrady Regionalnej Równica z Ustronia. Artyści z Ustronia zachwycili tańcem, pieśniami i strojami góralskimi.

Hanna Pieśniewska-Kazimierczyk

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj