„LIDER PRACY ORGANICZNEJ”

Mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że
Kapituła Honorowego Hipolita oraz Godności „Lider Pracy Organicznej” wraz Zarządem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, jako wyraz najwyższego uznania za działalność publicystyczną, artystyczną, charytatywną oraz społeczno-kulturalną na rzecz krzewienia idei pracy organicznej, przyznały
Panu Tadeuszowi Panowiczowi Statuetkę Honorowego Hipolita oraz nadały Godność „Lidera Pracy Organicznej”.
Jednocześnie Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o uhonorowaniu
Pana Tadeusza Panowicza „Medalem Koronacyjnym”.

Uroczystości nadania Panu Tadeuszowi Panowiczowi Godności „Lidera Pracy Organicznej”, wraz z wręczeniem Statuetki Honorowego Hipolita oraz odznaczenia „Medalem Koronacyjnym” odbędą się dnia
14 marca 2014r. o godz.17.00 w sali widowiskowej eSTeDe, przy ul. Roosevelta 42, w Gnieźnie. Uroczystości towarzyszyć będzie Wernisaż niezwykłej wystawy książek z II połowy XIX wieku, ze zbiorów Pana Tadeusza Panowicza, zatytułowanej „Jan Bernard Lange – wydawca gnieźnieński”.
Wystawa poszerzona o grafiki autorstwa Pana Tadeusza Panowicza potrwa w sali widowiskowej eSTeDe przy ul. Roosevelta 42, w Gnieźnie, do 20 marca 2014r.

Hanna Kazimierczyk

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj