Jak co roku wokół każdego z domostw w naszej wsi od wczesnej wiosny do późnej jesieni widać piękno polskiej przyrody i rodzimych roślin oraz dbałość o estetykę obejścia.

Od wielu lat niektóre z obejść zgłaszane są do gminnego konkursu na „Najpiękniejsze zagospodarowanie posesji”. W 2012r. Urząd Gminy Łubowo i Komisja Kultury Rady Gminy pierwsze miejsce w tymże konkursie Przyznały Pani Grażynie Wall z Imielenka i jej pięknej posesji. Stworzenie nagrodzonego ogrodu zajęło Pani Grażynie kilka lat i stało się inspiracją dla kolejnych mieszkańców w tworzeniu ciekawej architektury ogrodowej.

Gratulujemy!!!

Hanna Kazimierczyk

Najpiękniejsze zagospodarowanie posesji

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj