W dniu 29 września 2012r. w Imielenku otwarto „Bezpieczną wioskę dziecięcą”. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i Gminiy Łubowo, powstała inwestycja służąca poprawie bezpieczeństwa naszych dzieci. Na terenie „Bezpiecznej wioski dziecięcej” spotkały się dwa projekty. Jeden to drewniany plac zabaw ze zjeżdżalnią i huśtawkami, zrealizowany w kilku sołectwach gminy Łubowo, w ramach wykorzystania funduszy unijnych. Drugi natomiast – miasteczko rowerowe z linarium – jest efektem wygranej projektu złożonego w Urzędzie Marszałkowskim przez mieszkańców Imielenka. Do realizacji obu projektów Gmina Łubowo dopłaciła sumy, zgodne z wymogami projektów.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie mieszkańców Imielenka w przygotowanie
i realizację projektu, co przełożyło się na ponad 200 r/h pracy społecznej mieszkańców i ponad 25 r/h pracy sprzętu, udostępnionego przez tychże mieszkańców.
Wspaniałe otwarcie „placu” mogło również dojść do skutku, wyłącznie dzięki pracy, inicjatywie i zaangażowaniu (również finansowym) mieszkańców Imielenka. Wspaniałe słodkie wypieki, napoje, kiełbasy na ognisko, przejażdzki bryczką, oprawa muzyczna prowadzona przez profesjonalnego DJ’a, słodycze, liczne konkursy i nagrody dla dzieci, uświetniły festyn dzięki zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców.
Dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej z Łubowa, można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i obsługi armatki wodnej. „Drogówka”z Gniezna i policja z Czerniejewa pouczały dzieci o zasadach bezpieczeństwa na drodze.
Uroczystego otwarcia „Bezpiecznej wioski dziecięcej” dokonał Wójt Gminy Łubowo Pan Andrzej Łozowski, fundując dla wszystkich mieszkańców pyszną grochówkę.
Dla osób ze środowiska wiejskiego ogromnym wyzwaniem
i sukcesem okazał się udział w projekcie „Piękniejąca wielkopolska wieś”. Dzięki realizacji stworzonego przez samych mieszkańców projektu, nastąpiła wspaniała integracja mieszkańców Imielenka. Zrozumieli oni również, że wiele zależy właśnie od nich samych.

Hanna Kazimierczyk

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj