UWAGA AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, poznańskiego i wągrowieckiego w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie gnieźnieńskim, w miejscowości Ujazd w gminie Kiszkowo, określa się w Gminie Łubowo obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący miejscowości: Owieczki, Żydówko,

Siemianowo, Rybitwy, Dziekanowice, Lednogóra, Moraczewo, Imielenko.

Na obszarze, o którym mowa zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego

powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych

w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo

powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt

łownych.

Na obszarze, o którym mowa nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz

sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów,

które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,

w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego

wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, poznańskiego i wągrowieckiego

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/rozporzadzenia/rozporzadzenie_wojewodygnieznienski_poznanski_wagrowiecki.pdf

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PANIĄ RADNĄ

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW IMIELENKA NA SPOTKANIE Z PANIĄ KINGĄ PRZYBYŁA, NOWĄ RADNĄ GMINY ŁUBOWO Z NASZEGO OKRĘGU WYBORCZEGO.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA 2024r. O GODZ. 18.00 W NASZEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

NA SPOTKANI BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ DYSKUSJI, ZADAWANIA PYTAŃ I ZGŁASZANIA DO PANI RADNEJ POSTULATÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA NASZEJ WSI ORAZ CAŁEJ GMINY.

PODCZAS SPOTKANIA ZOSTANĄ RÓWNIEŻ OMÓWIONE BIEŻĄCE SPRAWY NASZEGO SOŁECTWA.

RADA SOŁECKA I SOŁTYS WSI IMIELENKO

DZIEŃ DZIECKA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA DNIA DZIECKA ORAZ UROCZYSTEGO PODSUMOWANIA TEGOROCZNEJ AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA. SPOTYKAMY SIĘ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 1 CZERWCA O GODZINIE 15.00 NA TERENIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W IMIELNIE. DO WSPÓLNEJ ZABAWY I LOSOWANIA NAGRÓD ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKICH DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW I SYMPATYKÓW TEGOROCZNEJ AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA. NA PRZYBYŁYCH GOŚCI CZEKAĆ BĘDĄ LICZNE ATRAKCJE, M.IN. DMUCHAŃCE, SPOTKANIE Z ALPAKAMI, SŁODKOŚCI, WATA CUKROWA I KIEŁBASKI Z GRILA.

DO ZOBACZENIA

SOŁTYS I RADA SOŁECKA WSI IMIELENKO ORAZ KGW W IMIELENKU

Debata przedwyborcza

SZANOWNI MIESZKAŃCY  IMIELENKA

 

STOIMY PRZED WAŻNYM WYBOREM OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REPREZENTOWAŁA NAS, MIESZKAŃCÓW, W NADCHODZĄCEJ KADENCJI, W RADZIE GMINY ŁUBOWO.

ABY DOKONANE PRZEZ NAS WYBORY BYŁY ŚWIADOME I MERYTORYCZNE, ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW IMIELENKA  I  IMIELNA , NA SPOTKANIE – DEBATĘ PRZEDWYBORCZĄ.

W DEBACIE  UDZIAŁ WEZMĄ  WSZYSCY KANDYDACI NA RADNYCH  DO  RADY GMINY  Z NASZEGO OKRĘGU WYBORCZEGO.

KANDYDACI PRZEDSTAWIĄ SWOJE PROGRAMY WYBORCZE ORAZ ODPOWIEDZĄ NA NURTUJĄCE MIESZKAŃCÓW PYTANIA.

 

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

25 MARCA O GODZINIE 18.30 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

W IMIELNIE.

ZAPRASZAMY

SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa

             IMIELENKO 

na spotkanie przedwyborcze,
na którym obecny będzie Wójt Gminy Łubowo

               Andrzej Łozowski.

Zebranie odbędzie się
12 marca 2024r. o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Imielenku.

Komitet Wyborczy Wyborców
Samorządność i Gospodarność Gminy Łubowo

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj