Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, poznańskiego i wągrowieckiego w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie gnieźnieńskim, w miejscowości Ujazd w gminie Kiszkowo, określa się w Gminie Łubowo obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący miejscowości: Owieczki, Żydówko,

Siemianowo, Rybitwy, Dziekanowice, Lednogóra, Moraczewo, Imielenko.

Na obszarze, o którym mowa zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego

powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych

w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo

powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt

łownych.

Na obszarze, o którym mowa nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz

sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów,

które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,

w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego

wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, poznańskiego i wągrowieckiego

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/rozporzadzenia/rozporzadzenie_wojewodygnieznienski_poznanski_wagrowiecki.pdf

 

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj