!!! ZEBRANIE WIEJSKIE !!!

Dnia 10 grudnia 2019r. O godz. 18.00, świetlicy wiejskiej w imielenku, odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców naszego sołectwa.
Na spotkaniu będą poruszane m.in. Sprawy bezpieczeństwa w naszej wsi oraz bieżące problemy mieszkańców.
Na zebranie zaproszeni zostali wójt gminy łubowo oraz policjanci z naszego posterunku.
Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału we współdecydowaniu o naszej miejscowości.

SOŁTYS – Hanna Pieśniewska – Kazimierczyk

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj