Wreszcie rozpocznie się  remont drogi powiatowej do Lednogóry. Planowany termin zakończenia robót to listopad 2014r. Droga w przeważającej części będzie poszerzona. Jako droga serwisowa jest już mocno wyeksploatowana i wymaga natychmiastowego remontu. Dlatego teź wszyscy czekamy na jego rozpoczęcie.

Ireneusz Kazimierczyk

Home
Aktualności
Kontakt
Szukaj